Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης altcine.com 
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και κατασκευή εξειδικευμένου CMS

Το altcine είναι ένα φιλόδοξο project που ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα. Σχεδιάστηκε για να αρχειοθετήσει και να συνδέσει την κινηματογραφική παραγωγή των Βαλκανίων αλλά καθώς θα είναι το νεότερο project κινηματογραφικού ευρετηρίου όφειλε να είναι και το πιο σύγχρονο και λειτουργικό. Η πρόκληση της ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου διαχειριστικού εργαλείου που επιτρέπει την καταχώρηση και την διαχείριση όχι μόνο ταινιών αλλά και ανθρώπων και οργανισμών που εφάπτονται με αυτές έγινε ακόμα μεγαλύτερη εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Για το αποτέλεσμα αποφασίστε μόνοι σας...

» επισκεφτείτε το altcine.com