Ζωντανή μετάδοση εκλογών
Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Αυτοδιοικητικές εκλογές στο διαδίκτυο

Από το 2000 μέχρι σήμερα συνεχίζουμε τη ζωντανή μετάδοση των εκλογών στο διαδίκτυο. Συνδεμένοι με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και σε περιπτώσεις με ξεχωριστές μονάδες μετάδοσης ανεπίσημων αποτελεσμάτων μπορούμε να περιφανευόμαστε ότι διαθέτουμε το πρώτο πλήρες και λειτουργικό σύστημα μετάδοσης εκλογών στο διαδίκτυο.