Κατασκευή Εφαρμογών Νέων Μέσων
και Εκδοτικών Διαδικτυακών Portal

Στο σύγχρονο ρευστό επιχειρηματικό και τεχνολογικό πεδίο, οι δικτυακοί εκδότες πρέπει να προλαβαίνουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών και αναγνωστών τους. Τα εκδοτικά λογισμικά συστήματα που έχουμε αναπτύξει είναι δυναμικά και κατάλληλα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές επιδιώξεις και το μέγεθος κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στα νέα μέσα. Με ατού τους την άμεση και εύκολη διαχείριση και παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου, ενσωματώνουν ολόκληρο θησαυρό από Best Practices - από όλο το φάσμα των επιτυχημένων διεθνών εγχειρημάτων στο Διαδίκτυο.
 
Διάθεση πρωτοπόρου λογισμικού,
εξελικτικά επικαιροποιημένου Εκδοτικό σύστημα Byte,
για τη διαχείριση ολοκληρωμένων Διαδικτυακών τόπων.

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλά ειδικά το τοπίο στο λογισμικό του Διαδικτύου μεταμορφώνεται μέσα σε ελάχιστους μήνες. Το πετυχημένο εκδοτικό λογισμικό μας Byte, παραμένει state of the art – αξιοποιώντας όλες τα δοκιμασμένα και σταθερά νέα προγραμματιστικά εργαλεία. Πρόκειται για μια σειρά Διαδικτυακού λογισμικού, που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο του Διαδικτύου.

 
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού
για κινητά (iOS και Android) και για ταμπλέτες

Οι εφαρμογές του σήμερα είναι όλο και περισσότερο κινητές. Το λογισμικό φεύγει απ’ τα γραφεία και τρέχει πλέον στην τσέπη και στα χέρια μας. Έχοντας μεγάλη εμπειρία και στις δύο δημοφιλέστερες πλατφόρμες, iOS (για iphone, ipod touch και ipad)και Android, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το νέο και εξαιρετικά δυναμικό τομέα του mobile computing.

 
Ανάπτυξη περιεχομένου, παραγωγή πολυμέσων
και οργάνωση εκστρατειών μάρκετινγκ στα Νέα Μέσα.

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλά ειδικά το τοπίο στο λογισμικό του Διαδικτύου μεταμορφώνεται μέσα σε ελάχιστους μήνες. Το πετυχημένο εκδοτικό λογισμικό μας Byte, παραμένει state of the art – αξιοποιώντας όλες τα δοκιμασμένα και σταθερά νέα προγραμματιστικά εργαλεία. Πρόκειται για μια σειρά Διαδικτυακού λογισμικού, που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο του Διαδικτύου.

 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
και υποστήριξης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και εγχειρήματα
στο χώρο του Διαδικτύου και της Κινητής τηλεφωνίας

Σχεδιάζουμε, μελετάμε από business άποψη, επιλέγουμε την κατάλληλη τεχνική αρχιτεκτονική και είτε βοηθάμε σε οποιοδήποτε στάδιο είτε παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι την νέα  Διαδικτυακή σας επιχείρηση ή το νέο τεχνολογικό σας εγχείρημα.

 
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας,
ανάπτυξη διαφημιστικής εκστρατείας στο Διαδίκτυο
και στρατηγική στα Social Media

Το αποτελεσματικό branding στο σημερινό καινοτομικό και ολοένα ψηφιακό πεδίο είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Οι πολλαπλές και πετυχημένες μας δραστηριότητες σε όλο το φάσμα της Διαδικτυακής επιχειρηματικότητας, δείχνουν με σαφήνεια ότι γνωρίζουμε σε βάθος τη δυναμική της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές της αξιοποίησης του Google οικοσυστήματος για την ιδανική ανάδειξη του περιεχομένου.